Akta.ba zapošljava novinara/ku

Pozicija: novinar
Uslovi:
• VŠS/VSS/MS iz oblasti žurnalistike, novinarstva ili odnosa sa javnošću
• 1 godine radnog iskustva
• rad na računaru
• komunikativnost
• vozačka dozvola
• poznavanje jednog stranog jezika
Poslovi i radni zadaci:
– kreiranje sadržaja za newsletter u skladu sa nalogom menadžera odjela uredništvo i direktora Društva
– praćenje novinskih agencija, te objava vijesti u skladu sa nalogom menadžera odjela uredništvo i direktora Društva
– pisanje autorskih tekstova u skladu sa planom rada, nalogom menadžera odjela uredništvo i direktora Društva
– objava vijesti na društvenim mrežama
– priprema najava za događaje, sajmove, seminare, edukacije
– priprema tekstova za medije, konferencije i ostale relevantne događaje, a sve u skladu sa nalogom menadžera odjela ili direktora društva
– poznavanje i praćenje privrednih dešavanja, u cilju prepoznavanja stanja na tržištu o kojima je potrebno obavijestiti korisnike
– priprema materijela za komuniciranje sa korisnicima, te potencijalnim korisnicima
– praćenje klijenata, te prilagođavanje ponude njihovim potrebama
– svakodnevno pretraživanje unaprijed određenih izvora (relevantne web adrese) u cilju prikupljanja, obrade i objavljivanja novih tendera
– pomaže kolegama u cilju efikasnijeg obavljanja posla i završavanja zadataka
– primjenjuje propisane procedure i druge interne dokumente
– kontinuirano se educira i unaprjeđuje svoj rad, te prenosi znanje na saradnike
– obavezan je da čuva ugled Društva i profesionalno se ponaša na radnom mjestu
– obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa nalogom direktora i menagera odjela uredništva
Odgovornost:
– menadžeru odjela uredništva
– direktoru
– materijalna
(hocu.ba)

Posljednji postovi