Asocijacija XY: Potreban/a ekspert/ica za izradu trening paketa namjenjenog organizacijama civilnog društva

Asocijacija XY, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, objavljuje konkurs za poziciju:
                I
Ekspert za izradu trening paketa namijenjenog organizacijama civilnog društva koje pružaju usluge djeci i mladima s intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima.
VACANCY
U okviru projekta „Pričajmo zajedno o sigurnosti, zdravlju i odrastanju“ kojeg u partnerstvu provode Asocijacija XY i udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“. Projekt se realizira u sklopu projekta Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Opšti cilj projekta je sigurno i zdravije inkluzivno okruženje za  djecu i mlade  sa intelektualnim teškoćama u Kantonu Sarajevo, a specifični ojačati kapacitete organizacija civilnog društva da odgovore na zdravstveno-odgojne probleme odrastanja sa kojim se suočavaju djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji.
Razvijeni trening paket od strane angažovanog eksperta će omogućiti organizacijama jednostavan prenos znanja i vještina stečenih tokom projekta na druge korisnike i predstavnike organizacija koje pružaju usluge djeci i mladima sa intelektualnim teškoćama. Trening paket će pružiti sve potrebne instrukcije i resurse za planiranje, organizaciju, izvođenje i evaluaciju uspješnosti obuka po modelu „Pričajmo zajedno“. Na ovaj način, doprinijet će se održivosti programa i unapređenju održivog pristupa uslugama jačanja kapaciteta organizacija za primjenu navedenog programa. Trening paket će također sadržavati smjernice za realizaciju obuka u oblasti interne i eksterne komunikacije, sa unaprijed formuliranim komunikacijskim porukama i definiranim ciljnim javnostima (stručne i generalne javnosti), kojima su kreirane poruke namijenjene. Važan segment trening paketa će biti instrukcije za razvoj, planiranje i organizaciju kampanja, primjenom naučno utemeljenih i dokazano efikasnih pristupa u komunikaciji sa javnostima. U cilju pružanja dodatne podrške organizacijama, trening paket će sadržavati definirane planove obuka, uspostavljene ishode učenja, Power Point prezentacije, radionice sa mikroorganizacijom pojedinačnih sesija, radne materijale, upitnike za mjerenje efektivnosti edukativnih aktivnosti i alate za evaluaciju pristupa, koji su korišteni u okviru obuka koje organizacije budu realizirale primjenom trening paketa. Na ovaj način, sve organizacije će imati pristup paketu koji im nudi sve potrebne instrukcije i alate za obuke koje budu realizirali u budućnosti, po modelu koji je kreiran tokom projekta.
Vremenski period trajanja projekta: 16.07.2020. – 31.01.2021.
II
Pozicija: Ekspert za izradu trening paketa namijenjenog organizacijama civilnog društva koje pružaju usluge djeci i mladima s intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima.

 1. Potrebne kvalifikacije i vještine:
 • Minimum Bachelor diploma u oblasti društvenih nauka
 • Više od 7 godina iskustva u razvoju i vođenju treninga u oblasti zdravlja, nenasilnih odnosa, prevencije nasilja i sveobuhvatnog obrazovanja o seksualnosti
 • Više od 5 godina iskustva u izradi različitih edukativnih priručnika u oblasti zdravlja, nenasilnih odnosa, prevencije nasilja i sveobuhvatnog obrazovanja o seksualnosti
 • Više od 5 godina iskustva u planiranju, razvoju i provedbi kampanja usmjerenih na generalne i stručne javnosti
 • Iskustvo u oblasti ravnopravnosti spolova
 • Razumijevanje tema i potreba NVO sektora u navedenim oblastima, sa fokusom na marginalizirane skupine
 • Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima
 • Sposobnost pisanja izvještaja i kreiranja preporuka
 • Snažne koordinacijske vještine
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Dobro poznavanje i korištenje računara

Zainteresovani konsultanti moraju priložiti sljedeće dokumente, kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

 • Pismo namjere (na B/H/S jeziku)
 • Biografija (na B/H/S jeziku) sa minimalno 2 reference
 • Tehnički prijedlog za izvršenje projektnog zadatka
 • Jasan prijedlog metodologije i plana rada koji konsultant predlaže, a kako bi ispunio zadatak
 • Finansijski prijedlog/ponuda

2. Očekivani rezultat:
Razvijen trening paket za organizacije civilnog društva koje pružaju usluge iz oblasti sigurnog i zdravog odrastanja djeci i mladima s intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima
3. Vremenski rok
Angažman na zadatku izražen u konsultantskim danima: 25 dana
U konsultacijama sa osobljem Asocijacije XY, konsultant će elaborirati predloženi vremenski okvir i plan aktivnosti u cilju ispunjenja zadatka.
4. Supervizija
Konsultant će tokom realizacije zadataka biti superviziran od strane projektnog osoblja Asocijacije XY. Projektni supervizor će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom, te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku.
Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu abajramovic@asocijacijaxy.org
Rok za prijavu je 28.11.2020. godine.
Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu abajramovic@asocijacijaxy.org
Informisanje kandidata
Asocijacija XY neće informisati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Asocijacija XY će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat, na upit ponuđača. U cilju transparentnosti procesa, Asocijacija XY će na upit ponuđača koji su prošli tehničku evaluaciju, dostaviti informacije o ostvarenim rezultatima tehničke evaluacije. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.
(mreža-mira)