Prijavite se za obuku o mentalnom zdravlju

Prijavite se za obuku o mentalnom zdravlju

Mentalno zdravlje: nevidljiva opasnost je obuka koja nastoji dati vidljivost mentalnom zdravlju mladih i razviti poziciju koja nam omogućava da utičemo na pokretanje evropskih strategija koje mogu riješiti ovaj problem. Odrzace se 8-12. Oktobra 2021 u Gijon, Španiji....