Javna debata “Pravo na pravdu”

Javna debata “Pravo na pravdu”

Društvo izgrađeno na vladavini prava garant je slobode i prosperiteta građana i građanki!Javnu debatu „Pravo na pravdu“ pratite uživo na Facebook stranici @Evropska unija u Bosni i Hercegovini ili stranici @PravoNaPravduBiH, 9. juna 2022. godine od 10:00 sati....