BiH prva i jedina država u regiji koja ima svoj FSC standard


Bosna i Hercegovina prva je i trenutno jedina država u regiji koja ima svoj FSC standard, čime je firmama u BiH olakšan put do FSC certifikata i međunarodnog tržišta. Taj certifikat jamči da se šumom u odrađenoj firmi gospodari transparentno, u skladu s ključnim međunarodnim propisima i domaćom legislativom, uključujući veći stepen zaštite prirode. Objavljeno je to danas na svečanosti u sarajevskom hotelu Holiday, u nazočnosti predstavnika relevantnih ministarstava, te mnogih stručnjaka iz šumarskog sektora kako Federacije BiH, tako i RS. 
„Radna grupa za razvoj FSC standarda započela je s radom početkom 2016. godine, a umjesto uobičajenih desetak članova, zbog zahtjeva samog FSC-a da u članstvu postoje predstavnici ekonomskog, društvenog i znanstvenog sektora, kao i zbog administrativnog ustroja BiH, naša je radna grupa brojila 23 člana. Naravno, vodili smo računa o zastupljenosti žena, kao i svih nacionalnosti. Posao smo priveli kraju prije planiranog datuma i bez prepreka“, istaknula je Petra Remeta, direktorica programa WWF Adrije, predstavivši projekt promicanja odgovornog upravljanja šumama u Bosni i Hercegovini, koji se uz finansijsku potporu fabrike skandinavskog namještaja IKEA provodi još od 2012. godine. 

Nakon uspješnog certificiranja 56.000 ha šuma Tuzlanskog kantona, te 121.000 ha šuma Srednjobosanskog kantona, 
od 2015. godine, u partnerstvu s Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, WWF provodi proces razvoja FSC standarda 
i podizanja svijesti o važnosti EU Uredbe o drvu, u koji su uključena oba entiteta u BiH, kao i distrikt Brčko.
Ovaj standard stupit će na snagu u martu iduće godine, do kada bi se sve šumarske firme u BiH trebale prebaciti na 
korištenje novog standarda.

Samim time što BiH ima svoj standard, postupak certificiranja postaje brži i jeftiniji, a omogućava i usporedbe te analize među firmama. Dosadašnja primjena generičkog standarda bila je složeniji i dugotrajniji proces. Ostale države regije, uključujući EU članice Sloveniju i Hrvatsku, još nisu izradile svoje FSC standarde. 
„Certificiranje gospodarenja šumskim resursima u BiH unaprijedit će ekološke, socijalne i ekonomske performanse upravljanja i gospodarenja šumama, ali i konkurentske prednosti domaćih preduzeća šumarstva i drvne industrije. To se posebno odnosi na izvozno orijentirane poslovne subjekte iz BiH, pred koje se na atraktivnim tržištima EU nameću sve strožiji zahtjevi u pogledu porijekla drveta“, objasnio je doktor znanosti Mersudin Avdibegović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je provodio projekt.  
Uz već spomenutih ukupno 177.000 ha šuma certificiranih u okviru ovoga projekta, WWF privodi kraju i certificiranje preostalih 65.000 ha šuma Srednjobosanskog kantona. Certifikat se očekuje u rano proljeće, naveli su iz WWF Adrije.

a je FSC? 

Forest Stewardship Council (FSC) je međunarodna organizacija koja se brine za odgovorno gospodarenje šumama širom svijeta. To je nezavisna, nevladina i neprofitna udruga osnovana 1993. godine čiji cilj je osigurati da se šumama gospodari na ekološko odgovorni, društveno korisni i ekonomsko isplativi način, uz poštivanje radnih prava radnika i njihovu zaštitu na radu. FSC potrošačima daje mogućnost odabira proizvoda pomoću oznake koja jamči da je proizveden po načelima održivog gospodarenja. Zbog transparentnosti, FSC podupiru mnoge udruge za zaštitu okoliša i organizacije za razvoj, što FSC čini još priznatijim brandom. Proizvodi poput drva i papira, koji potječu iz FSC certificiranih šuma prepoznaju se po FSC oznaci. Kako bi oznaka bila vjerodostojna, svaka faza u lancu dobave (od sječe drva u šumi do izrade konačnog proizvoda) mora biti certificirana. Na primjer, ako vlasnik šume, fabrika papira, trgovac papira na veliko i štampa imaju dokaz o proizvodnji prema FSC kriterijima, tada se proizvod smije označiti i prodati kao FSC proizvod.

O WWF-u:

WWF je jedna od najvećih i najuglednijih svjetskih nezavisnih organizacija za zaštitu prirode, s gotovo pet miliona pristaša i globalnom mrežom aktivnom u više od stotinu zemalja. Misija WWF-a je zaustaviti propadanje zemljina prirodnog okoliša te izgraditi budućnost u kojoj ljudi žive u skladu s prirodom čuvajući svjetsku biološku raznolikost te osiguravajući održivu upotrebu obnovljivih prirodnih resursa, promovirajući smanjenje zagađenja i rasipnu potrošnju. Za dodatne informacije posjetite ovaj link.
 
Izvor: radiosarajevo.ba