Budi dio EventStorminga u Banjoj Luci!


JSGuru u saradnji sa codecentric Bosnia organizuju novi meetup pod nazivom: EventStorming in DDD
Predavač: Boris Janjanin (codecentric Bosnia)
Nakon što je nedavno imao priliku da prisustvuje radionici Alberta Brandolinija, tvorca koncepta EventStorming-a, Boris je odlučio da praktično znanje o ovim modelima podijeli u formi meetup-a, u želji da zainteresovanu javnost uvede u osnove ovog koncepta.
Na ovom meetup-u biće riječi o:
– Osnovnim konceptima DDD-a
– Osnovama EventStroming-a
– Kreiranju “software model-a” koristeći EventStorming & DDD
Za prisustvo događaju nije potrebno prethodno znanje o pomenutim konceptima.
Boris Janjanin je software developer (codecentric Bosnia) sa višegodišnjim iskustvom u dizajniranju, implementaciji i održavanju Java enterprise aplikacija koristeći Java EE stack, Spring, Mikroservices, Serverless i AWS.
Domain Driven Design metodologija je polje koje ga dodatno interesuje i čemu nastoji da posveti posebnu pažnju.
Učešće je besplatno, a prijave su obavezne: http://bit.ly/EventStorminginDDD
Vidimo se u Qlab-u, 17. decembra sa početkom u 17:30 časova.
 
Izvor: hocu.ba