By LEAP Trening program za osnaživanje omladinskih i studentskih organizacija koje rade u oblasti poduzetničkog učenja

Cilj: Osnažiti omladinske i studentske organizacije koje podižu kapacitete mladih za poduzetničke vještine i lakše zapošljavanje u BiH.
The 5 Teams That Every Organization Needs
Koncept i program:
Program se sastoji iz nekoliko elemenata:

 1. Trening program za 20 učesnika u trajanju 6 sesija tokom decembra/prosinca 2020. godine na uvezane teme:
  1. Teorija promjene i definisanje impakta
  2. Poduzetnička kompetencija i vještine zapošljivosti
  3. Pozicioniranje organizacije u policy kontekstu u BiH
  4. Tehnike zagovaranja
  5. Fundraising i načini za namicanje sredstava

Raspored:
Sesija 01: sri 09/12 (10:00 – 14:00)
Sesija 02: pon 14/12 (10:00 – 12:30)
Sesija 03: sri 16/12 (10:00 – 14:00)
Sesija 04: pon 21/12 (10:00 – 12:30)
Sesija 05: sri 23/12 (10:00 – 14:00)
Sesija 06: pon 28/12 (10:00 – 12:30)

 1. Mentorski program za 5 najmotiviranijih organizacija – pet sesija sa mentorima oko kreiranja strateških i fundraising planova za svaku organizaciju, januar/siječanj – februar/veljača 2021. godine.
 2. Kampanja za promociju i fundraising – februar/veljača 2021. godine

Sve aktivnosti su planirane u online formatu (zoom) zbog epidemioloških mjera u BiH.
Predstavnici organizacija su obavezni sudjelovati aktivno na svim sesijama treninga.
Ko može aplicirati?

 • Omladinske ili studentske organizacije sa prostora BiH koje su registrovane;
 • Iskustvo u radu na aktivnostima podrške mladima u oblasti razvoja poduzetničkih vještina i vještina zapošljivosti;
 • Motivirani za temu i kompletno aktivno učešće u programu;
 • Delegirana jedna ili dvije osobe koje su aktivno uključene u projektne aktivnosti organizacije i spremne su sudjelovati na kompletnom programu.

Način apliciranja:

 • Ispuniti kratki upitnik najkasnije do nedjelje 6.12. 2020 godine.

Cijena za učešće:

 • Program je besplatan zahvaljujući podršci Evropske komisije.
 • Aplikant/organizacija treba osigurati jednu osobu koja je uključena u upravljanje organizacijom ili/i projektnim aktivnostima, kao i uslove za pohađanje programa (kompjuter sa kamerom, wifi i mogućnost učešća na zoomu).

Organizatori?

 • Trening program za BiH realizuju Inkubator društvenih inovacija “MUNJA” u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta “Omladina Balkana: Povezivanje obrazovanja, vještina i mogućnosti za partnerstvo u regionalnim praksama zapošljavanja” koji finansira Evropska unija, a koji se sprovodi u 6 zemalja zapadnog Balkana.

Kontakt:
Melisa Selak
Projektna koordinatorica
Inkubator društvenih inovacija MUNJA
Social Innovation Incubator MUNJA
A: Skenderija 15, 71 000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
M: 0603497676
E-mail : melisaselak@gmail.comprojekt@munja.ba
www.munja.ba
www.hocu.ba