Ketimirko je ponovo u akciji!

Iako je RATko imao ideju da svu svoju energiju i materijale sa kojima raspolaže uloži za promovisanje i širenje govora mržnje među našim mačićima, ali na svu sreći Ketimirko je uspio da svu mržnju pretvori u jednu veliku ljubavnu pjesmu!

Dudovi bake Ketice – RATko da li si za KEKS?!

Sasvim običan dan u kancelariji među našim mačićima, naočigled. Stigao je novi kolega – RATko. Mačiji resursi su zakazali, greškom su zaposlili RATka – ili ne? KETIMIR je znao da novi kolega ima skrivene namjere, ali i da RATko voli slatko, pa je l’....