PRIJAVI SE: Discover me academy- DMA zapošljava

Uz podršku Opština Novo Sarajevo , a u cilju suzbijanja ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, DMA raspisuje oglas za prijem u radni odnos dvije osobe sa područja Opštine Novo Sarajevo. Ako ste nastanjeni u Opštini Novo Sarajevo i prijavljeni ste na biro...