e-Infodan za odlazeće student(ic)e u ljetnom semestru 2020/21

Nakon što je Univerzitet u Sarajevu uslijed pandemije COVID-19 pauzirao sve akademske i studentske mobilnosti za zimski semestar 2020/21 godine, nastavljamo sa našim aktivnostima.
Zadovoljstvo nam je obavijestiti da će ukupno čak 19 studentica i studenata našeg fakulteta ljetni semestar akademske 2020/21 godine iskoristiti mogućnosti koje pružaju programi akademske razmjene provesti na nekom od devet partnerskih Univerziteta u Europi, i to u:
– Austriji
– Bugarskoj
– Češkoj Republici
– Francuskoj
– Portugalu
– Rumuniji
– Sloveniji i
– Švedskoj
S tim u vezi, Ured za međunarodnu saradnju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 27.01.2021. godine s početkom u 11:00 sati organizira online Informativni dan za student(ic)e Fakulteta političkih nauka u ljetnom semestru 2020/21.
Na informativnom danu studenti(ca)ma će se, uz želje za sretan put i uspješno studiranje dati i korisni savjeti, te praktične upute i informacije kako bi im njihov jednosemestralni boravak vani učinili što ugodnijim i sigurnijim.
Pored odlazećih studentica i studenata, dobrodošli su i svi oni koji namjeravaju koristiti neki od programa međunarodne razmjene u narednom periodu.