Ferijalni rad u Njemačkoj: Prilika za daleko veći broj bh. studenata nego prošle godine

Studenti i studentice univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini imaju priliku za ferijalni rad u SR Njemačkoj, saopćila je Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Riječ je o Programu ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad u Njemačkoj, a poziv se odnosi na ljetni raspust 2023. godine.

Za Bosnu i Hercegovinu je u ovoj godini odobreno 150 mjesta, što je čak tri puta više od prošlogodišnjeg broja, kada je za naše studente bilo dostupno ukupno 50 mjesta. Od ovog broja, studentima u Federaciji BiH dodijeljeno je 95 mjesta, studentima u Republici Srpskoj 48, a onima u Brčko distriktu BiH sedam mjesta.

Ovaj poziv se odnosi isključivo na redovne studente univerziteta i visokih škola u BiH koji nisu upisani u posljednju godinu studija, prenosi oslobodjenje.ba.

Dodatni uvjeti

 •  vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,
 •  raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 •  studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 •  spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi,
 •  prethodno radno iskustvo je prednost.

Šta prijava treba da sadrži

 •  dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom,
 •  dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
 •  dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove (napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku)
 •  uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoka škola na njemačkom ili engleskom jeziku (ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja),
 •  kopiju pasoša (samo stranica sa slikom),
 •  ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

Sa dodatnim informacijama o ovom programu se možete upoznati putem ovog linka.

Preuzeto sa Hoću.ba

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“