Fondacija Muharem Berbić: Dodjela stipendija za akademsku 2019./’20. godinu


Rok prijave 30.10.2019
Fondacija Muharem Berbić objavljuje novi konkurs za dodjelu 5 stipendija učenicima srednjih škola i studentima javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.
Prednost pri apliciranju imaju učenici i studenti elektrotehnike, ekonomije, mašinstva, arhitekture ili građevine.
Više informacija o samoj proceduri apliciranja te o potrebnim uslovima možete naći na web-stranici pod „Stipendije“ – Molbe i aplikacije.
APLIKACIJE SU OTVORENE DO 30.10.2019.
Prijave slati na:
Ul. Hamdije Kreševljakovića 37,
71 000 Sarajevo (sa naznakom STIPENDIJA FONDACIJA MUHAREM BERBIĆ)
ili na email: halida.sinanovic.sarac@fmb.foundation
Izvor: hocu.ba