Godišnja nagrada za inovativne nastavnike/ce u 2019. godini – POZIV ZA PRIJAVE


Nagrada za inovativne nastavnike i nastavnice u Bosni i Hercegovini najvrijednije je priznanje među edukatorima i edukatoricama na svim nivoima obrazovanja. Več četvrtu godinu uspješno promovišemo nastavničku profesiju za koju vjerujemo da je najvažnija profesija i ključni indikator kvalitetnog obrazovanja. Od nastavnika za nastavnike, glavna je odlika ove nagrade. Prethodni pobjednici i pobjednice predstavljaju komisiju za odabir za narednu godinu uz savjetodavnu ulogu univerzitetskih profesora i Centra za obrazovne inicijative Step by Step.
PRIJAVI SE
Šta je cilj Nagrade za inovativne nastavnike i nastavnice?
Cilj dodjele godišnje nagrade je prepoznati i promovisati one pojedince i pojedinke koji daju nemjerljiv doprinos razvoju odgoja i obrazovanja, predane i posvećene profesionalce koji svaki dan u vrtiću ili školi pretvaraju u čarobnu avanturu učenja i otkrivanja.
NiN i Svjetska nagrada za nastavnike (Global Teacher Prize)
Od ove godine (2019.) ponosni smo partner Svjetske nagrade za nastavnike (Global Teacher Prize) koju organizuje i implementira Varkey Foundation, a glavna nagrada je jedan milion dolara. Pobjednici i pobjednice u svakoj kategoriji zajedno sa Centrom za obrazovne inicijative pripremaju aplikaciju za ovu prestižnu nagradu i za nominacijski period 2020. godine. Pobjednici i pobjednice Nagrade za inovativne nastavnike i nastavnice ostvaruju pravo na direktni prolazak u drugi krug takmičenja.
Ovo partnerstvo ne spriječava nastavnike i nastavnice širom Bosne i Hercegovine da individualno apliciraju za Svjetsku nagradu za nastavnike (Global Teacher Prize).
50 nagrada u 5 kategorija!
I ove godine, kao i godinama do sada, dodjeljujemo 50 nagrada u 5 kategorija, jer vjerujemo da svi koji čine školsku zajednicu igraju nemjerljivu ulogu u životima djece.
Svi zainteresovani, mogu se prijaviti tako što će popuniti formular za prijavu i poslati ga najkasnije do 15.10.2019. godine zajedno sa svim prilozima.
Više informacija: https://inskola.com/godisnja-nagrada-za-inovativne-nastavnike-ce-u-2019-godini-poziv-za-prijave/