Javni poziv: Projekat “Resursni centar za djecu i mlade”


U okviru projekta “Resursni centar za djecu i mlade – Dragočaj” UG “Zdravo da ste” i In fondacija otvaraju javni poziv za tri saradnika. Projekat “Resursni centar za djecu i mlade” se realizuje u partnerstvu sa Gradom Banja Luka u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
1) Saradnik/ca za rad sa mladima / Jedan izvršilac
Opšti uslovi:

 • Da nije stariji/a od 30 godina
 • Da je nezaposlen/a
 • da je apsolvent ili da ima završen fakultet društvenih ili humanističkih nauka (psihologija, pedagogija, socijalni rad, sociologija, filozofija, i srodne discipline)
 • Da je motivisan/a za rad sa mladima i da ima odlične komunikacione vještine
 • Da posjeduje aktivno znanje rada na računaru

Poželjno je:

 • da ima iskustvo u radu sa mladima ili u nevladinim organizacijama
 • da posjeduje vozačku dozvolu
 • poznavanje engleskog jezika
 • da je nastanjen/a na području koje gravitira mjesnoj zajednici Dragočaj (lokacija rada je u Domu kulture Dragočaj)

Opis posla:

 • Prisustvovati na jednomjesečnoj obuci za rad sa mladima, koju će obezbijediti organizacija
 • Zadužen za organizaciju, koordinaciju i nadgledanje aktivnosti za mlade u Reursnom centru za djecu i mlade u Dragočaju.
 • Realizovati aktivnosti neformalne edukacije, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i rekreativnih aktivnosti, iz programa rada za mlade (najmanje 4 radionice sedmično)
 • Koordinisati rad saradnika za ostale aktivnosti sa mladima iz programa rada za mlade
 • Timski rad sa saradnicima za rad sa djecom, radi koordiniranja ukupnog rada Resursnog centra za djecu i mlade
 • Voditi računa o racionalnom poslovanju kroz raspored aktivnosti koji je u skladu sa potrebama i interesovanjima mladih.
 • Voditi računa o bezbijednosti i dobrobiti mladih.
 • Sarađivati sa institucijama i organizacijama u zajednici.
 • Učestvovati u organizaciji i realizaciji svih projektnih aktivnosti iz Plana rada Resursnog centra za djecu i mlade u Dragočaju.
 • Podsticati aktivizam mladih, njihovu participaciju u radu Resursnog centra za djecu i mlade u Dragočaju.
 • Promovisati aktivnosti u Resursnog centra za djecu i mlade u Dragočaju kroz medije i prezentacije postignuća korisnika putem društvenih mreža, neformalnih grupa i na druge dostupne načine.
 • Prikupljati i omogućavati djeci i mladima da dobiju sve informacije o edukaciji, neformalnom učenju, zdravlju, putovanjima i drugim relevantnim temama kroz dostupne online, printane i ostale izvore.
 • Animirati djecu i mlade za učešće u svim projektnim aktivnostima.
 • Redovno, mjesečno izvještavati o realizovanim aktivnostima i učestvovati u mentorskim i monitoring sastancima tokom projekta

Ugovor na određeno vrijeme se sklapa na  period od 7 mjeseci. Saradnik/ca za mlade će raditi pet dana sedmično, šest sati dnevno.
Potrebna dokumentacija:

 • Biografija (CV)
 • Dokaz stručne spreme (Skenirana verzija)
 • Skenirana lična karta
 • Motivacioni pismo na jednoj A4 stranici
 • Dokaz iskustva u radu sa mladima (ukoliko ga kandidat/kinja posjeduje)
 • Dokaz o nekažnjavanju (Skenirana verzija)

2) Saradnik/ca za rad sa djecom / Dva izvršioca
Uslovi:

 • da nije stariji/a od 30 godina
 • da je nezaposlen/a
 • da je apsolvent ili da ima najmanje 4. stepen stručne spreme društvenih ili humanističkih nauka (psihologija, pedagogija, socijalni rad, razredna nastava i srodne discipline)
 • da je motivisan/a za rad sa djecom, posebno onom u riziku i da ima odlične komunikacijske vještine
 • da posjeduje aktivno znanje rada na računaru
 • da aktivno koristi engleski jezik
 • da posjeduje vozačku dozvolu
 • da ima najmanje dvogodišnje iskustvo u radu s djecom ili u radu omladinskih organizacija.
 • da je nastanjen/a na području koje gravitira mjesnoj zajednici Dragočaj (lokacija rada je u Domu kulture Dragočaj)

Opis:

 • Zadužen za cjelokupnu organizaciju, koordinaciju i nadgledanje aktivnosti u Reursnom centru za djecu i mlade u Dragočaju.
 • Voditi računa o racionalnom poslovanju kroz raspored aktivnosti koji je u skladu sa potrebama i interesovanjima djece i mladih.
 • Svakodnevna pružati pomoć i podršku u rješavanju školskih obaveza.
 • Organizacija sportskih aktivnosti, psihosocijalne i kreativne radionice kao i druge slobodne aktivnosti.
 • Rad sa djecom i roditeljima kroz individualni i grupni savjetodavni i edukativni rad, kao i saradnja sa školom.
 • Voditi računa o bezbijednosti i dobrobiti djece i mladih.
 • Sarađivati sa institucijama i organizacijama u zajednici.
 • Učestvovati u organizaciji i realizaciji svih projektnih aktivnosti u koje su uključeni Resursni centar za djecu i mlade u Dragočaju.
 • Promovisati aktivnosti u Resursnog centra za djecu i mlade u Dragočaju kroz medije i prezentacije postignuća korisnika putem društvenih mreža, neformalnih grupa i na druge dostupne načine.
 • Omogućavati djeci i mladima da dobiju sve informacije o edukaciji, neformalnom učenju, zdravlju, putovanjima i drugim relevantnim temama kroz dostupne printane materijale i ostale izvore.
 • Animirati djecu i mlade za učešće u svim projektnim aktivnostima.
 • Redovno, mjesečno izvještavati o realizovanim aktivnostima.

Ugovor na određeno vrijeme se sklapa na period od 7 mjeseci. Saradnik/ca za mlade će raditi pet dana sedmično, šest sati dnevno.
Za poslove pod rednim brojevima 1 i 2, potrebno je dostaviti:
Potrebna dokumentacija:

 • Biografija (CV)
 • Dokaz stručne spreme (Skenirana verzija)
 • Skenirana lična karta
 • Motivacioni pismo na jednoj A4 stranici
 • Dokaz iskustva u radu sa djecom i mladima (ukoliko ga kandidat/kinja posjeduje)
 • Dokaz o nekažnjavanju (Skenirana verzija)

Svu potrebnu dokumentaciju slati u elektronskom obliku na e-mail adresu info@zdravodaste.org.
Kandidati će biti obavješteni o užem izboru kandidata za koje će se organizovati intervjui.
Konkurs ostaje otvoren do 04.11. 2019.
Javni poziv preuzmite ovdje.
Projekat finansira  Evropska unija.  Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Izvor: https://www.mreza-mira.net/