Javni poziv za konsultante/ice za izradu evaluacije projekta

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje javni poziv za prijavu kandidata zainteresiranih za evaluaciju projekta: Future Reviving through Youth Work and (Aspiring) Youth Leadership: Building Skills for Participatory Democracy (Jačanje vještina i poticanje liderstva kod mladih) (u nastavku: projekt) koji implementira Institut za razvoj mladih KULT uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske. Ova evaluacija, koju naručuje Institut, obuhvata cjelokupni period implementacije projekta.
JAVNI POZIV za izradu evaluacije i procijenu projekta
Konačnom evaluacijom, koja je predmet ovog opisa posla, procijenit će se relevantnost programa, učinkovitost i efektivnost te napredak ka postizanju planiranih ciljeva i ishoda pomoću procjene učinka i izgleda za održivost. Evaluacija podrazumijeva kombinaciju kvantitativnih i kvalitativnih metoda.  Bit će provedena i studija praćenja koja će pokazati u kolikoj mjeri je projekt doprinio osnaživanju ciljne grupe mladih ljudi za učešće u zajednici.
Uz prijavu (pojedinačnih konsultanata ili timova) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • Motivacijsko pismo s kratkim osvrtom na prethodno iskustvo koje vas čini najboljim kandidatom za opisani posao.
  • CV (životopis) na engleskom jeziku, u kojem je opisano obrazovanje i relevantno radno iskustvo.
  • Finansijska ponuda (s navedenim naknadama po danu). Finansijska ponuda mora sadržavati pregled svih troškova povezanih s implementacijom projekta.

NAPOMENA: finansijska ponuda ne može preći iznos od 22.500 EUR (ili protuvrijednost u BAM) bruto.
Uz prijavu je potrebno priložiti i kratak Prijedlog metodologije i pristupa evaluaciji. U prijedlogu je potrebno opisati pristup rekonstrukciji teorije promjene i intervencijske logike, kao i načina na koji će ovaj proces pomoći u definiranju ključnih evaluacijskih pitanja i pristupa.
Proces prijave: motivacijsko pismo, CV, finansijska ponuda i prijedlog metodologije poslati putem http://mladi.org/myURL/evaluacija.
Od kandidata koji uđu u uži krug odabira konsultanata očekuje se da u kratkom roku predaju sve potrebne dodatne dokumente. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Pobrinite se da priložite sve potrebne dokumente.
Svi aplikanti zainteresirani za dostavljanje ponuda moraju najkasnije do 10. 1. 2021. u 23.59 sati dostaviti ponude putem http://mladi.org/myURL/evaluacija.
Ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.
Rokovi isporuke

  • Detaljan plan i metodologija evaluacije 25.1.2021.
  • Početni izvještaj 10.2.2021.
  • Završni izvještaj 15.3.2021.

Za eventualna pitanja možete se javiti na katarina.vuckovic@kultbih.org
Detaljan opis posla dostupan je na ovom linku.  
Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika/ce Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika/ce vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.
(mladi.org)