Javni poziv za učešće u projektu: “Škola liderstva : IX generacija mladih lidera“

“Škola liderstva : IX generacija mladih lidera“ predstavlja tradicionalni projekat koji se realizuje po deveti put u kontinuitetu uz pokroviteljstvo predsjednice Fondacije Semire Hoffmann i Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Osnovni cilj projekta je podstaći i osposobiti mlade ljude za aktivno učešće na tržištu rada, uspješno bavljenje preduzetništvom i društveni angažman kroz njihovu edukaciju i povezivanje sa adekvatnim prilikama za sticanje korisnih vještina i specifičnih znanja, bez obzira na poteškoće sa kojima se mladi susreću u okruženju.

Projekat „Škola liderstva“sastoji se iz dvije međusobno povezane programske komponente, i to:

  • Komponenta I: Zapošljivost, karijerno savjetovanje i volonterizam mladih
  • Komponenta II: Besplatno znanje španskog jezika za omladince prijedorske regije;

Kroz svaku od navedenih komponenti, korisnici ovog projekta – budući mladi lideri u različitim društvenim oblastima, imaće priliku da pohađaju radionice i treninge s ciljem njihovog osposobljavanja za: samostalno upravljanje vlastitom karijerom – planiranjem obrazovnog i profesionalnog usavršavanja.

Pozivaju se mladi talenti, mladi iz socijalno ugroženih porodica, mladi s invaliditetom, mladi iz ruralnih sredina, kao i nezaposleni mladi ljudi prijedorske regije (grad Prijedor, opštine Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Krupa na Uni i Oštra Luka) koji su ostvarili ili vjeruju da mogu ostvariti svoje sposobnosti u određenim društvenim, kulturnim, obrazovnim, sportskim ili naučnim oblastima, da se prijave i postanu prepoznatljivi po rezultatima koje ostvaruju!

Najuspješniji polaznici IX generacije mladih lidera Fondacije „Zajednički put“ imaće mogućnost doći do samozaposlenja angažmanom u Zaštitnoj radionici Prijedor i/ili da osvoje godišnju stipendiju za svoj volonterski angažman i/ili da realizuju vlastite aktivnosti usmjerene na poboljšanje položaja mladih u svojoj zajednici. Dakle, kroz ovaj projekat, mladi će dobiti priliku, ne samo da usvoje nova teoretska znanja, već i da ih praktično primjene kroz redovne programske i društveno-odgovorne aktivnosti Fondacije!

Prijavite se do 10.03.2022. godine, na email adresu fondacija.uw@gmail.com, i postanite prepoznatljivi po rezultatima koje ostvarujete!

Zainteresovani kandidati, na email adresu Fondacije, treba da pošalju kratku biografiju.

Više informacija potražite na www.fondacijazajednickiput.org,  facebook profilu i na fun page-u FondacijaZajedničkiput, te putem kontakt telefona 066/399-849 ili nam pišite na našu mail adresu: fondacija.uw@gmail.com.

Prijavite se i postanite prepoznatljivi po rezultatima koje ostvarujete!

Neke od tema koje će korisnici projekta „Škola liderstva: IX generacija mladih lidera“ imati priliku da pohađaju i praktično primjene su:

  • Kako napisati dobru biografiju – CV na domaćem ili stranom jeziku, na koji način napisati dobro popratno i motivaciono pismo, kako se ponašati na intervjuu za zaposlenje ili stipendiju?
  • Koji su to dostupni domaći i inostrani fondovi za radno i obrazovno usavršavanje, gdje se informisati i na koji način aplicirati na dostupna sredstva, te kako planirati i upravljati vlastitom karijerom?
  • Kako napisati prijedlog dru[tveno/odgovornog projekta?
  • Kako doći do poslovne ideje i razvijati je, kako pripremiti i kome predstaviti poslovni plan, kome se obratiti i na koji način zagovarati realizaciju poslovne ideje? Koje mogućnosti „Zaštitna radionica“ Fondacije „Zajednički put“ pruža mladima u cilju realizacije njihovih preduzetničkih ideja?
  • Kako zagovarati društvene promjene, pripremiti saopštenje za medije, na koji način efektivno koristiti e-medije za javno zagovaranje, kako organizovati i predstaviti se na press konferenciji?

Učešće na Školi liderstva je besplatno! Pridružite se IX generaciji  mladih lidera, i ostvarite svoje ambicije i potencijale!

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnj