Klika – Produžen rok za prijavu na konkurs za stipendije

Zbog velikog interesovanja i prijava pristiglih nakon zatvaranja konkursa, Klika obavještava javnost da je donijela odluku o produženju roka za prijavu na Konkurs za stipendije koji je trajao od 15. jula do 15. augusta 2021. godine.

Klika je u okviru koncepta Klika Foundation 2021. pokrenula projekat stipendiranja studenata završnih godina svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci, a cilj ovog programa je podržati studente iz svih oblasti i industrija za koje se imaju priliku obrazovati na našim javnim univerzitetima. Klika će po izboru stipendista za 2021/2022 školsku godinu dodijeliti 43 jednokratne stipendije u isnosu od 1000 KM, a ceremonija dodjele biće održana početkom mjeseca novembra 2021.

Ko se može prijaviti?

Klika poziva sve koji će u školskoj 2021/2022 godini biti studenti/studentice završnih godina/apsolventi, na dodiplomskim i postdiplomskim studijima, svih fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci da se prijave i iskoriste jedinstvenu priliku da dobiju jednokratnu stipendiju u iznosu od 1000 KM.

Traže se angažirani, talentovani, mladi ljudi koji su strastveni u oblastima koje ih zanimaju, koji već aktivno rade na razvoju svoje karijere i kreiranju prilika za sebe i svoje kolege. Klika poziva studente da se predstave u najboljem svjetlu kroz priče o njihovom volonterskom/radnom angažmanu, projektima i inicijativama koje su realizirali/u kojima su učestvovali, ili predstavljanjem svojih ideja.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti fakulteta i akademija navedenih u nastavku:

Univerzitet u Sarajevu

– Akademija likovnih umjetnosti

– Akademija scenskih umjetnosti

– Arhitektonski fakultet

– Ekonomski fakultet

– Elektrotehnički fakultet

– Fakultet islamskih nauka

– Fakultet političkih nauka u Sarajevu

– Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

– Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

– Fakultet za saobraćaj i komunikacije

– Fakultet za upravu

– Fakultet zdravstvenih studija

– Farmaceutski fakultet

– Filozofski fakultet

– Građevinski fakultet

– Katolički bogoslovni fakultet

– Mašinski fakultet

– Medicinski fakultet

– Muzička akademija

– Pedagoški fakultet

– Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

– Pravni fakultet

– Prirodno-matematički fakultet

– Stomatološki fakultet sa klinikama

– Šumarski fakultet

– Veterinarski fakultet

Univerzitet u Banjoj Luci

– Akademija Umjetnosti

– Arhitektonsko – građevinsko – geodetski fakultet

– Ekonomski fakultet

– Elektrotehnički fakultet

– Fakultet bezbjednosnih nauka

– Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

– Fakultet političkih nauka

– Filološki fakultet

– Filozofski fakultet

– Mašinski fakultet

– Medicinski fakultet

– Poljoprivredni fakultet

– Pravni fakultet

– Prirodno-matematički fakultet

– Rudarski fakultet

– Šumarski fakultet

– Tehnološki fakultet

Kako se prijaviti?

Da bi vaša prijava bila uspješna potrebno je poslati email na stipendije@klika.ba.

Vaša prijava treba sadržavati sljedeće:

– Tekst emaila u kojem se predstavljate i uvodite nas u sadržaj Vaše prijave

– CV

– Motivaciono pismo

– Pismo preporuke( ukoliko ga posjedujete)

– Dokazi o volonterskom radu, radnom iskustvu, ušečću na projektu/projektima( ukoliko ih posjedujete)

– Dokazi o položenim certifikatima, kursevima( ukoliko ih posjedujete)

– Prosjek ocjena sa prethodne godine studija/ tokom kompletnog školovanja na datom stepenu studija (Potrebno je priložiti oficijelni dokument ili screenshot iz elektronskog sistema ukoliko niste u mogućnosti priložiti oficijelni dokument iz Studentske službe. Napomena: Prosjek ocjena neće biti presudan prilikom odabira dobitnika stipendije!).

Navedene dokumente možete slati u vidu priloga emailu, ili tako što ćete poslati drive/Wetransfer link sa kojeg se dokumenti mogu preuzeti.

Email sa svim pripadajućim sadržajima i prilozima ne treba prelaziti 10 MB težine.

Konkurs ostaje otvoren do 30. septembar 2021. godine do ponoći.

Za odgovore na sva dodatna pitanja i pomoć prilikom prijave studenti se mogu obratiti Klika timu putem emaila stipendije@klika.ba te slanjem poruka u inboxe profila Klike na društvenim mrežama.