Konferencija “Uloga i značaj mikrofinansiranja”


Konferencija “Uloga i značaj mikrofinansiranja”, koje organizuje Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI, imaće upriličene četiri panel diskusije o mikrofinancijskom sektoru s osvrtom na regulativni okvir, poduzetničke impulse, društvene efekte mikrofinansiranja i nove horizonte.
Konferencija će se održati 19.11.2019. godine u hotelu Hills u Sarajevu sa početkom u 09:30 sati.
Konferencija će okupiti:

  • Predstavnike regulatorne i izvršne vlasti
  • Menadžment i zaposlenike mikrokreditnih organizacija
  • Predstavnike nevladinog sektora – nevladine organizacije
  • Predstavnike međunarodnih mreža za mikrofinansiranje
  • Medije