Konkurs Fondacije Hastor za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2019/20. godinu


Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija za redovne studente – upisane prvi put u akademskoj 2019/2020. godini.
Pravo na prijavu imaju studenti koji se školuju na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u BiH.
Kandidati/kinje koji/e žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem on-line prijave na web stranici Fondacije Hastor (www.fondacijahastor.ba).
Krajnji rok za apliciranje je 25.11.2019. godine do 16:30 sati.
Uslovi za dodjelu stipendije:

 • državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani studenti/ice druge i treće godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 3 godine);
 • redovno upisani studenti/ice druge, treće i četvrte godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 4 godine);
 • redovno upisani studenti/ice prve godine diplomskog/master studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji master studij traje 2 ili više godina);
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.0 i više;
 • da kandidat/kinja nije stariji/a od 24 godine
 • da kandidat nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije ili je spreman odreći se iste u slučaju pozitivnog selekcijskog ishoda po ovom konkursu.
 • da brat/sestra kandidata/kinje nisu stipendisti Fondacije Hastor

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, sa kandidatima/kinjama koji/e uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obaviće se intervju. Na intervju kandidati su dužni sa sobom ponijeti sljedeće dokumente:

 1. ličnu/osobnu iskaznicu
 2. indeks
 3. kućnu listu
 4. potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
 5. za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje

Izabrani kandidati/kinje za stipendiranje dužni/e su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • kopija l.k. i kopija prijavnice mjesta boravka
 • potvrda o redovnom studiranju
 • potvrda sa prosjekom ocjena (zaokruženo na dvije decimale) iz prethodne godine
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane
 • pomoći za studiranje od neke druge institucije

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog porodičnog domaćinstva.
Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor ne znači da će se obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Više informacija o volonterskim aktivnostima i misiji Fondacije Hastor možete pronaći na našoj web stranici.
Fondacija Hastor zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta, usmjerenje na fakultetu, kao i druge okolnosti.
U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na fondacija@hastor.ba ili na 033/774-789.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
 
Izvor: hocu.ba