Nagradni konkurs za učenike osnovnih škola


Izdavačka kuća „Sarajevo Publishing“ objavljuje nagradni konkurs za učenike svih osnovnih škola u Federaciji BiH.
Pozivamo učenike nižih razreda da crtaju, a učenike starijeg uzrasta da pišu esej ili kratku priču na jednu od tema:
– Za učenike od I do V razreda – likovni rad u tehnici po želji o temi „Ljubav je jača od svega“
– Za učenike od VI do IX razreda – literarni rad do 300 riječi o temi „San je ono što se želi, a život je buđenje“
Cilj konkursa je promovirati angažman učenika osnovnih škola, te popularizirati crtanje i pisanje u vrijeme kad digitalni uređaji postaju zamjena za kreativnost i trud učenika osnovnih škola.
Konkurs je otvoren za učenike svih osnovnih škola Federacije BiH i trajat će do utorka, 31. decembra 2019. godine.
Učenici radove mogu slati na email adrese:
redakcija@sarajevopublishing.ba i marketing@sarajevopublishing.ba,
te poštom, na adresu: Obala Kulina bana br. 4, 71 000 Sarajevo.
Uz rad je potrebno navesti podatke o nazivu škole, učeniku/učenici, nastavniku mentoru i kontakt telefon.
Najbolji radovi će biti izabrani do ponedjeljka, 03. februara 2020. godine, a autori radova novčano nagrađeni. Također, biće nagrađena i škola čiji učenici budu najaktivniji, odnosno čiji učenici pošalju najveći broj radova na objavljeni konkurs.
Izvor: Obrazovni portal