Napredna regionalna radionica za implementatore FSTP-a „RAZVOJ RODNO OSJETLJIVIH INDIKATORA“

Poziv za učešće:  Online napredna regionalna radionica za implementatore FSTP  “ Razvoj rodno osjetljivih indikatora 

Zašto ova radionica?

Predstojeća Radionica o razvoju rodno osjetljivih indikatora bit će praktičan nastavak prethodne radionice o rodnoj ravnopravnosti za implementatore FSTP, održane u junu i julu 2023. Relevantna dokumentacija sa prethodne radionice, uključujući detaljan izvještaj sa radionice, dostupna je na biblioteku  EU TACSO 3 .

Organizacija ovog događaja predstavlja implementaciju preporuka sa Drugog godišnjeg sastanka FSTP Zajednice prakse (CoP) koji je održan 8. – 9. novembra 2023. godine u Sarajevu, BiH. Više informacija o prethodnim događajima FSTP CoP možete pronaći u  TACSO biblioteci  i  LinkedIn  grupi.

Kada i gdje se održava radionica?

Predstojeća onlajn regionalna radionica održaće se  18. i 19. jula 2024. godine  na  Zoom  platformi i realizovaće se na engleskom jeziku za grupu od 50 učesnika.

Šta ćemo postići ovom radionicom?

Na kraju ove radionice učesnici će moći:

  • Razviti relevantne i izvodljive rodno osjetljive indikatore za podršku poboljšanoj rodnoj ravnopravnosti u procesima planiranja, implementacije, praćenja i evaluacije FSTP projekata.
  • Osmislite efikasne i praktične metode za prikupljanje rodno razvrstanih podataka.
  • Shvate kako da ugrade rodno osjetljive indikatore u svaku fazu svojih projekata i budu svjesni vrste rizika na koje se mogu susresti.
  • Budite svjesni relevantnih praktičnih iskustava drugih implementatora FSTP-a sa Zapadnog Balkana i Turske i razumite kako se njihova iskustva mogu primijeniti na drugim mjestima.
  • Imati pristup praktičnim informacijama u obliku kontrolnih lista i drugih pratećih dokumenata koji usmjeravaju potrebne korake, slučajeve sa kojima se suočavaju implementatori FSTP-a i materijale koji se odnose na to kako osigurati rodnu ravnopravnost.

Ko se može prijaviti i kako?

Zainteresovani učesnici – predstavnici FSTP implementatora iz WBT regije trebaju se prijaviti popunjavanjem i predajom  Prijavnog formulara do  srijede, 10. jula 2024. godine, do 15:00 sati po srednjeevropskom vremenu.

Odabraćemo do 50 učesnika koji odgovaraju na sledeće kriterijume predstavljene po njihovoj važnosti za proces selekcije:

  • OCD i mreže OCD koje djeluju kao implementatori FSTP-a koji su primili regionalne ili nacionalne grantove EU CSF u 2021. – 2024.
  • Geografska ravnoteža
  • Rodna ravnoteža
  • U slučaju velikog interesa, prednost će imati regionalne mreže i projekti više zemalja koji se provode u WBT regiji

Učesnici će biti u obavezi da se pripreme za radionicu na osnovu dokumentacije sa prethodnih treninga na temu gender mainstreaminga u organizaciji EU TACSO 3 projekta, koja je dostupna u biblioteci projekta.

Kada će biti date informacije o izboru učesnika?

Svi podnosioci prijava bit će obaviješteni o statusu njihove prijave do petka, 12. jula 2024. godine.

Kome se obratiti u slučaju dodatnih pitanja?

Ako imate dodatnih pitanja o ovom pozivu, kontaktirajte gospođu Andreju Tonč, ključnog stručnjaka za izgradnju kapaciteta na  capacitybuilding@tacso.eu .

 

DNEVNI RED – IZRADA RODNO OSJETLJIVIH INDIKATORA ZA IMPLEMENTATORE FSTP

Veličina datoteke: 268,08 KB

PREUZMITE PREGLED

tacso.eu