Online panel diskusija – Ljudi u pokretu

Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke da nam se pridruže na online panel diskusiji “Ljudi u pokretu” koja će se održati u četvrtak 15. aprila, od 18.00 do 19.30 sati, putem aplikacije ZOOM.

Na ovoj panel diskusiji ćemo govoriti o ljudima u pokretu, njihovim problemima, ophođenju i reakcijama institucija i međunarodnih organizacija, kao i načinima zaštite ove marginalizovane grupe.
Procjene govore da se u Bosni i Hercegovini trenutno nalazi između sedam i devet hiljada ljudi u pokretu, a problematika migracija je i dalje priča bez kraja. Prema podacima OSCE-a ukupan broj evidentiranih dolazaka naglo je porastao počev od 2018. godine, od 1. januara do 31. jula 2018. godine bio je 10.145 (u poređenju sa ukupno 218 evidentiranih u čitavoj 2017. godini), od kojih su 175 djeca bez pratnje i djeca odvojena od roditelja ili staratelja. Oko dvije trećine osoba u pokretu boravi u prihvatnim centrima u Unsko-sanskom kantonu i u okolini Sarajeva, dok ostali spavaju u napuštenim objektima i u šumama u blizini granice sa Hrvatskom.
U izvještaju Amnesty Internationala za 2020. godinu navodi se da su poražavajuće ocjene o stanju ljudskih prava, a u BiH se posebno ističe kršenje ljudskih prava ljudi u pokretu.
Iako se većina osoba u pokretu u BiH nalazi u Unsko-sanskom kantonu, vlasti u Republici Srpskoj i drugim dijelovima Federacije BiH odbile su dopustiti premještanje ovih osoba u pokretu na druga područja u zemlji, iako bi to moglo pomoći u ublažavanju lokalnih napetosti ili podjeli odgovornosti prema ljudima u pokretu.
Institucije vlasti u BiH da na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou trebalo bi da pojačaju saradnju kako bi se adekvatno riješile humanitarne krize i osigurala sredstva za upravljanje migracijama i pružanje adekvatne pomoći ljudima u pokretu.
O problemima ljudi u pokretu i izostanku podrške i zaštite od strane nadležnih organa i institucija u Bosnu i Hercegovini razgovaraćemo sa našim panelistima i panelistkinjama:
 Zehida Bihorac – Odobašić, prosvjetna radnica i humanitarka;
Nihad Suljić, aktivista;
Ajdin Kamber, novinar i aktivista;
Mirza Halilčević, novinar i aktivista.
Panel moderira: Azra Berbić, pravnica i aktivistkinja.
(facebook event)

Posljednji postovi