Osnaživanje žena: Poziv za MLADE LAVICE iz BiH

Mlade žene iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara imaju priliku postati dio programa Mladih lavica u BiH, koju organizuje CPCD. Naše mačke daju toplu preporuku za prijavu na ovaj fantastičan program!

O Mladim lavicama: Mlade lavice će činiti grupa od 30 odabranih mladih žena koje će biti podijeljene u 3 podgrupe koja će djelovati regionalno – u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci. Korisnice projekta će dobiti nova znanja i vještine, biće ohrabrivane da pišu tekstove koji će biti objavljivani na CPCD-ovoj stranici i stranici IMEP.ba,  upravljaju Facebook stranicom  i grupom, kao i ostalim društvenim platformama posvećenim promociji solidarnosti i osnaživanju žena u BiH. Djelovaće kao neformalna mreža koja će kasnije stvarati i sprovoditi svoje projekte, kroz međusobnu saradnju, što će im biti prilika da novostečena znanja oprobaju u praksi radeći na promjeni javnog mnijenja o poziciji žena u društvu i izazovima sa kojima se susreću u privatnom i javnom životu.

Mentorice i mentori:  Mentorice i mentori Mladih lavica, te predavačko osoblje leadership akademije, biće stručnjaci/kinje iz područja psihologije, ekonomije, komunikacija, medija, upravljanja projektnim ciklusima, osobe iz javnog i privatnog sektora, kao i profesori/ce različitih naučnih oblasti.
Metodologija rada: Način na koji će se prenositi znanje predstavlja kombinaciju treninga, mentorskog programa, leadership akademije i kampanje za podizanje svijesti.
Postupak prijave: Prijaviti se mogu nezaposlene žene, od 18 do 30 godina, sa snažnim komunikacijskim i liderskim potencijalom koje gravitiraju regijama Sarajevo, Mostar i Banja Luka.  Podjednako su dobrodošle studentice društvenih, tehničkih, prirodnih, humanističkih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one žene koje ne studiraju. Prijava za Mlade lavice se vrši on-line na linku Kandidatkinje prilažu kratku biografiju u narativnoj formi i pismo motivacije, ne duže od 250 riječi. Drugi obavezni dio prijave čini test koji se, takođe, radi on-line i nalazi se na navedenom linku.
O projektu: Centar za promociju civilnog društva, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, realizuje projekat pod nazivom „Mlade lavice“ čiji je cilj da pruži priliku mladim ženama iz čitave Bosne i Hercegovine da razviju liderske vještine, steknu profesionalno samopouzdanje i međusobno se povežu kako bi se aktivno uključile u javni život svoje zajednice. „Mlade lavice“ su svojevrsni nastavak mentoRing programa za žene, koji je Centar za promociju civilnog društva pokrenuo još 2012. godine i sprovodio ga u kontinuitetu do 2016. godine.