Petodnevni trening za LGBTIQ osobe o ličnom i aktivističkom osnaživanju


Sarajevski otvoreni centar organizuje sveobuhvatan trening namijenjen prvenstveno LGBTIQ osobama kako bi naučili više o LGBTIQ istoriji, aktivizmu, kulturi ali i ljudskim pravima i diskrimanaciji te osnažili sebe u svojim aktivističkim i svakodnevnim naporima.
Cilj ovog treninga je da doprinese jačanju LGBTQ osoba, te da poveća znanje i informiranost LGBTIQ zajednice o pravima, aktivizmu, seksualnosti, coming out-u i feminizmu. Kroz trening ćemo raditi na ličnom razvoju i vještinama koje ćete moći koristiti u svakodnevnom životu.
Petodnevni trening je osmišljen kao niz interaktivnih radionica koje se bave ljudskom seksualnošću, razumijevanjem osnovnih pojmova u LGBTIQ istoriji, feminizmu i aktivizmu, te osvještavanju stereotipa i predrasuda. Propitujemo sebe, razgovaramo o coming out procesu, privatnosti, načinima nošenja sa homo/bi/trans*fobijom. Razgovaramo o ljubavi, partnerskim odnosima i zajedno učimo o nenasilnoj komunikaciji. Posebnu pažnju ćemo posvetiti svakodnevnom životu, razbijanju predrasuda kod drugih, kao i aktivističkim formama i uključivanju u aktivizam.
Trening će se održati od 13. do 17. novembra 2019. godine, a rok za prijave je 1. novembar 2019.
Zašto se prijaviti?
Ukoliko vas interesuje da naučite i saznate više o ljudskoj seksualnosti, bazičnim pojmovima roda, pola, identiteta i seksualne orijentacije, o (ne)nasilju i metodama djelovanja, rada s opozicijom, kroz interaktivno učenje i spoznavanje, ovo je trening za vas!
Rijetko dobijamo priliku da na sveobuhvatnom petodnevnom treningu provedemo pet dana zajedno kao grupa i u sigurnom prostoru razgovaramo i edukujemo se o svim aspektima naših identiteta. Pričamo o coming out-u, predrasudama, stigmi i diskriminaciji, te kako se nositi sa različitim prilikama u kući, na poslu, u školi/na fakultetu.
Ko se može prijaviti i kako?
Prijaviti se mogu prvenstveno LGBTIQ osobe iz BiH, kao i aktivisti/kinje, koje žele naučiti ili usavršiti znanja i vještine koje im mogu pomoći u budućem aktivizmu.
Da biste se prijavili, popunite google formunajkasnije do 01.11.2019. godine.
Odabrani učesnici/e će biti obaviješteni o detaljima putovanja i lokaciji treninga te ostalim logističkim pojedinostima najkasnije do 06. novembra.
Troškove puta , smještaja i hrane snosi Sarajevski otvoreni centar. Broj učesnika/ca je ograničen.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila: amina.trsoc@gmail.com.
Izvor: https://www.mreza-mira.net