Poziv na Radionicu: „Modeliranje horizontalne raspodjele javnih prihoda poštivanjem principa fiskalnog kapaciteta JLS i regionalnog razvoja“


U sklopu projekta AGILEd održava se radionica na temu „Modeliranje horizontalne raspodjele javnih prihoda poštivanjem principa fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne samouprave i regionalnog razvoja“.
Cilj radionice je prezentiranje prijedloga izmjena i dopuna Zakona o raspodjeli javnih prihoda FBiH i pokretanje argumentirane rasprave o predloženim izmjenama.
Izmjene podrazumijevaju formiranje Fonda za regionalni razvoj (Federalno Ministarstvo Finansija), putem kojeg bi se subvencionirale jedinice lokalne samouprave s ispodprosječnom resursnom osnovom (potencijalno oporezivom osnovom), koje opredijele rasteretiti privatna lica plaćanja renti, naknada, taksi i ostalih neporeznih davanja na lokalnoj razini.
Fond bi se finansirao prikupljenim sredstvima poreza na dodanu vrijednost na ime korekcije pondera opterećenja Kantona na realnoj osnovi, a kako je predloženo Studijom Modeliranja raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH (Ekonomski fakultet UNZE, 2017).
Pozivamo Vas da prisustvujete Radionici, koja će se održati
u Sali Gradskog vijeća Grada Zenica (Trg BiH 6)
u utorak 15.10.2019. godine, sa početkom u 12:00 sati
a kojom prilikom će se prezentirati navedeni model i dati mogućnost prisutnima da u argumentiranoj raspravi izlože svoje stavove.
Zaključci Radionice će biti korišteni u svrhu izrade konačnih izmjena i dopuna Zakona!
O projektu
AGILEd projekat, koji provodi Udruženje poslodavaca Zenice sa partnerima, a finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, ima za cilj zagovarati izmjene FBiH Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH uvođenjem modela raspodjele prema rashodovnoj osnovi (opterećenju) kantona.
Krajnji cilj projekta jeste zagovarati usvajanje izmjena Zakona uz potpuno poštivanje predloženog modela, putem izabranih parlamentaraca Federacije BiH, koji potječu iz različitih kantona Federacije BiH, a kako bi se obezbijedila regionalna zastupljenost i izbjeglo centralizirano donošenje odluka uz preferiranje određenih dijelova Federacije BiH u odnosu na druge.
Kompletna pozivnica: