Poziv za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli

Fondacija tuzlanske zajednice zajedno sa osnivačima Fonda Prometej raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli

O FONDU „PROMETEJ“

Fond za stipendiranje „Prometej“ je osnovan u avgustu 2017. godine pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh. društva. Mladi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa velikim izazovima u periodu studiranja. Stoga je svrha Fonda „Prometej“ da podrži mlade u njihovim naporima da se obrazuju, da budu aktivni članovi zajednice, te da budu nosioci razvoja i emancipacije bosanskohercegovačkog društva.

CILJ FONDA je da pomogne perspektivnim studentima Univerziteta u Tuzli da lakše završavaju studij, ali i da kroz aktivno djelovanje u društvenoj zajednici promoviraju vrijednosti građanskih sloboda, demokratije, antifašizma, sekularizma i solidarnosti.

KO MOŽE APLICIRATI I KOJI SU USLOVI?

Kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uslove za podnošenje zahtjeva za stipendiranje:

  • Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
  • Da je u vrijeme podnošenja zahtjeva za stipendiranje navršio/la 18 do 25 godina starosti,
  • Da je prvi put upisao/la drugu ili višu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli,
  • Da je ispunio/la sve obaveze iz prethodnog ugovora o stipendiranju (ukoliko je i ranije bio korisnik stipendije ovog Fonda ili drugih fondova Fondacije).

NA OSNOVU KOJIH KRITERIJA SE BIRAJU STIPENDISTI?

Komisija za izbor stipendista i stipendistkinja će se voditi sljedećim kriterijima za izbor od kojih svaki nosi

definisani broj bodova (od ukupnih 100) i to:

1. Dosadašnji angažman kandidata/kinje u zajednici (35 bodova)

2. Ekonomski status kandidata/kinje (10 bodova)

3. Uspjeh tokom ranijeg studija (25 bodova)

4. Esej (10 bodova)

5. Motivaciono pismo (10 bodova)

6. Intervju sa kandidatima koji uđu u uži izbor (10 bodova)

IZNOS STIPENDIJE I DUŽINA STIPENDIRANJA

Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 150 KM mjesečno po jednom stipendisti/kinji. Stipendiranje se vrši za period od 12 mjeseci počev od potpisivanja Ugovora o stipendiranju ili od dana koji je propisan Ugovorom o stipendiranju. Ukupna vrijednost godišnje stipendije je 1.800,00 KM.

KAKO APLICIRATI ZA STIPENDIRANJE?

Prilikom podnošenja zahtjeva za stipendiranje potrebno je popuniti Prijavni obrazac za dodjelu stipendije (nalazi se na margini stranice), u okviru kojeg kandidat/kinja treba da, pored unošenja ličnih podataka:

  • Izjavi ako je prvi put upisao drugu ili višu godinu dodiplomskog studija i kojeg;
  • Upiše tačne podatke o ostvarenom uspjehu tokom studija (ostvarena prosječna ocjena) i eventualnim dodatnim stručnim angažmanima kandidata;
  • Prezentira informacije o vlastitom angažmanu u organizacijama civilnog društva ili drugim organizacijama koje se bave društveno korisnim radom (javne ustanove, mediji i slično);
  • U odjeljku motivacionog pisma predstavi prijedlog rješenja nekog od problema u bh. društvu koje je navedeno u aplikacionom formularu, u skladu sa vlastitim vrijednostima i razmišljanjima.
  • Upiše tačne podatke o ekonomskom statusu sa podacima o broju i ličnim primanjima članova domaćinstva, te eventualno drugim okolnostima koje utiču na ekonomsko stanje kandidata;
  • Navede i druge informacije koji potvrđuju društveni angažman kandidata (umjetnički ili sportski angažman, objavljeni tekstovi i slično).

Prijavni obrazac je potrebno popuniti i dostaviti putem e-maila na adresu prometej@fondacijatz.org, a tvrdi primjerak potpisati i poslati poštom ili donijeti lično u službene prostorije Fondacije na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla, BiH. Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 830 ili putem email-a: prometej@fondacijatz.org

NAPOMENA: Od kandidata i kandidatkinja koji budu odabrani za stipendiranje će biti traženo da dostave potvrde o upisu na dodiplomski studij Univerziteta u Tuzli, dokaz o postignutom uspjehu tokom studija, preporuke od organizacija civilnog društva i drugih organizacija u kojima je kandidat bio angažovan.

POZIV JE OTVOREN OD 17. OKTOBRA do 06. NOVEMBRA 2022.

https://www.fondacijatz.org/page/39/7593