Poziv za prijavu 3 volontera za projekat u Sarajevu


Potrebna su 3 učesnika/ca iz Bosne i Hercegovine za seminar u Sarajevu od 16-23. decembra, svi troškovi su pokriveni.
Seminar je u sklopu projekta Erasmus+.
Zainteresovane osobe trebaju poslati pismo motivacije i CV na mail: volonteriyia@gmail.com
U prilogu se nalaze Infopack i agenda projekta.