POZIV za prijavu na projekat- HUB za digitalnu sigurnost

Sjajna prilika za mlade da se budu dio projekta HUB za digitalnu sigurnost – Mladi bh. monitori koji prate i izvještavaju o nasilnom ekstremizmu na društvenim mrežama”. Projekat “HUB za digitalnu sigurnost – Mladi bh. monitori prate i izvještavaju o nasilnom ekstremizmu na društvenim mrežama” je nastao kao reakcija na porast govora mržnje i nasilnog ekstremizma na društvenim mrežama. Cilj nam je da, uz angažman mladih, radimo na jačanju odgovora lokalnih zajednica i civilnog društva na netoleranciju, razne oblike nasilja, mržnje i ekstremizma.

Ključne aktivnosti su angažman i obuka mladih iz cijele BiH u monitoringu štetnog sadržaja, analiza i razmjena iskustava sa relevantnim akterima i zagovaranje prema svim relevantnim institucijama, udruženjima i organizacijama u BiH kako bi se smanjio i ublažio štetan uticaj ove pojave.

Posebno ćemo se baviti štetnim sadržajem koji generišu, dijele ili promovišu mladi ljudi nekada čak i nesvjesno potičući reakcije svojih vršnjaka čime se usložnjava problem i teže prati uzrok nastanka takvog sadržaja. Stoga ćemo, u okviru Akademije koja se organizuje u projektu, educirati veliki broj mladih i organizacije civilnog društva o komunikaciji i sigurnosti na društvenim mrežama

Akademija na kojoj će mladi imati priliku učiti od eminentnih predavača iz oblasti društvenih mreža i sigurnosti sadrži 5 modula a učešće če uzeti mladi iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Bihaća, Sanskog Mosta, Bjeljine, Prijedora, Trebinja i okolnih mjesta.

Akademija se održava u periodu:

–              Oktobar i novembar 2022.

–              Februar i maj 2023.

Pozivamo mlade iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Bihaća, Sanskog Mosta, Bjeljine, Prijedora, Trebinja i okolnih mjesta da se prijave za učešće u Akademiji koja će imati 5 modula i završnu konferenciju u Sarajevu.

Moduli i završna konferencija će biti održani kako online, tako i uživo u Sarajevu, Bihaću i Tuzli.

 

NAČIN APLICIRANJA:

  • Poziv je otvoren za sve mlade iz BiH od 17 do 25 godina.
  • Potrebna je prijava putem linka najkasnije do 1. septembra, 2022.
  • Broj mjesta je ograničen

 

Organizatori snose troškove putovanja, hrane i noćenja za odabrane učesnike.

 

Projekat finansira Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH.

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.