Poziv za učešće u programu: “Prva škola tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini”

Udruženje „PRAVNIK” uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Regionalni Projekt o Ratnim Zločinima (RWC) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva organizuje potpuno novu vrstu edukacije o tranzicionoj pravdi za mlade osobe kroz Školu tranzicione pravde na temu „Uloga tranzicijske pravde u obnovi ljudskih prava i vladavine prava u postkonfliktinim društvima” u periodu 10. – 16. oktobar 2021. godine.
Poziv za prijavu otvoren je od 03. do 23. septembra 2021. godine.
Prijavi se
GDJE

Bihać, Bosna i Hercegovina
Smještaj je planiran u jednom od hotela u Bihaću, u jednokrevetnim sobama. Hotel je udaljen 10 minuta od centra grada, u sigurnom je i mirnom okruženju.

ZAŠTO Osnažiti buduće donosioce odluka da uspostave vladavinu prava i sistem ljudskih prava u zemljama u tranziciji.Proširiti teorijske i praktične vještine učesnika.Utjecati na promjene u našoj zemlji prema održivosti vladavine prava i poštivanju ljudskih prava.

POGODNOSTI

Program je otvoren za 20 studenata prava i srodnih disciplina (mlađih od 35 godina), uključujući i mlade stručnjake iz Bosne i Hercegovine. Sva predavanja će biti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prevoz za sve izabrane učesnike Škole je obezbijeđen od strane organizatora.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 03. do 23. septembra 2021. godine. Prijavni obrazac je dostupan na na našoj web stranici www.pravnik-online.info u online formi, a prijavu treba poslati najkasnije do 23:59 sati 23. septembra 2021. godine putem on-line prijavnog obrasca.

Samo prijave poslane na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzeta u razmatranje. Uspješni kandidati bit će obaviješteni do 29. septembra 2021. godine.

Više o programu