Poziv za učešće u programu “Trauma-orijentirani mirovni rad u Bosni i Hercegovini”

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ iz Sarajeva u saradnji sa Fondacijom „Wings of Hope“ Njemačka, a uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, upisuje drugu generaciju polaznika i polaznica projekta „Trauma-orijentirani mirovni rad u Bosni i Hercegovini“.

Projekat predstavlja dva edukacijska programa u oblasti rada na traumi, namijenjena za dvije grupe direktnih korisnika i korisnica. Prva grupa otvorena je za profesionalce i profesionalke iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka (nastavnici/ce, profesori/ce, socijalni radnici/ce, pedagozi/ginje, psiholozi/ginje), te druga, namijenjena mladima, predstavnicima i predstavnicama omladinskih organizacija, i organizacijama koje rade sa mladima.

Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH, edukativni program za profesionalce i profesionalke u oblasti obrazovanja i pomažućih struka, ali i za mlade, predstavnike i predstavnice omladinskih organizacija, i organizacije koje rade s mladima, oblik je neformalnog obrazovanja u kojem svi uključeni predstavljuju resurs za zajednički rad na polju součavanja sa traumom i izgradnju trauma-senzitivnog društva.

Jačati vještine koje će učesnicima i učesnicama programa omogućiti prepoznavanje i razumijevanje traume kao faktora rizika u ličnom rastu, ali i kao prepreke kolektivnog društva u izgradnji atmosfere povjerenja i mira, te izgradnja trauma-senzitivnih zajednica, učionica, škola, organizacija civilnog društva, predstavlja zadatak našeg programa.

Certifikaciju Edukacijskog programa za profesionalce iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka potpisuje Centar za psihotraumatologiju i trauma terapiju Donja Saksonija – zptn. Oba programa u trajanju su od po osam edukacijskih modula, te završnog rada polaznika i polaznica. Edukacijski programi počinju u mjesecu martu/ožujku 2023., a završavaju u novembru/studenom 2024. godine. Participaciju polaznika i polaznica programa, kao i troškove smještaja i prevoza za učesnike i učesnice oba edukacijska programa osigurava Udruženje „Progres“, uz podršku Ministarstva Vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke. 

Prijava učesnika i učesnica otvorena je do ponedjeljka, 06. februara/veljače 2023. godine.

Linkovi za prijavu u nastavku:

Prijavni obrazac TOMRuBiH 1 Profesionalci i profesionalke iz oblasti obrazovanja i pomažućih struka (nastavnici/ce, profesori/ce, socijalni radnici/ce, pedagozi/ginje, psiholozi/ginje):

Link1: https://forms.gle/2VP8rJ2ycX3rv58u6

Prijavni obrazac TOMRuBiH 2 Mladi, predstavnici i predstavnice omladinskih organizacija, i organizacija koje rade sa mladima:

Link2: https://forms.gle/fGfcbGdwZJfrYPUe6

Za sve upite o programu „Trauma-orijentirani mirovni rad u BiH“ možete nam se obratiti na 033 641 617, ili na info@progres.-bh.ba.

Radujemo se Vašim prijavama!

progres-bih.ba

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“