Poziv za uključivanje u akciju: Dani otvorenih vrata


Povodom obilježavanja 3. decembra/prosinca Dana osoba sa invaliditetom i 5. decembra/prosinca Dana volontera pokrećemo akciju volontiranja zvaničnika u organizacijama osoba sa invaliditetom, poda nazivom DANI OTVORENIH VRATA“.
Iskoristite priliku da:
-organizujete sastanak sa zvaničnikom i upoznajte ga sa vasim aktivnostima i inicijativama udruženja
-organizujete radionicu na kojoj će zvaničnik učestvovati
-ukoliko imate servis uključite zvaničnike da vam pomognu kod svakodnevnih zadataka
-ukoliko ste planirali neku aktivnost povodom 3. decembra, učešće zvaničnika će podići vidljivost, broj učesnika i medija na viši nivo
-iskoristite priliku za lobiranje i građenje novih partnerstava i incijativa
Akcija DANI OTVORENIH VRATA“ će trajati od 2. do 6. decembra/prosinca 2019. u kojoj se obilježava i Međunarodni dan volonterizma. U želji da objedinimo obilježavanje ova dva važna datuma, pokrećemo akciju koja uključuje volontiranje lokalnih i međunarodnih zvaničnika u aktivnostima organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.
Ovim putem pozivamo sve zainteresovane organizacije osoba sa invaliditetom da se uključe u Akciju, te da kroz objedinjen Kalendar aktivnosti i širokom medijskom promocijom zajednički promovišemo prava i sposobnosti osoba sa invaliditetom, te uključimo relevantne zvaničnike u rad organizacija OSI.
U prilogu dostavljamo Poziv i Kalendar događaja, koji će (nakon dobijenih informacija od organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom) sadržavati informacije o svim prijavljenim događajima koji uključuju volonterizam zvaničnika.

Vaše Kalendare možete slati na:
info@udas.rs.ba, Organizacija UDAS ili
azolja@hcabl.org Helsinški parlament građana Banjaluka
Akciju “Dani otvorenih vrata” pokreću organizacije UDAS, Helsinški parlament građana i UG “Nešto Više” sa partnerima Mrežom žena sa invaliditetom, Mreža nastradalih od mina i Mreža za izgradnju mira.
Akcija je dio projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” koji finansira Evropska unija
Kompletna pozivnica: