Prijava za Internacionalni konkurs fotografisanja 2021.

Yannis Behrakis internacionalni konkurs fotografisanja nagrađuje najbolje odrađen rad mladog fotografa/fotoreportera sa 15 000€.

OBLAST: 

Fotografisanje

OPIS:

Yannis Behrakis i donacija Fondacije Stavros Niarchos žele da doprinesu napretku rada fotografa i fotoreportera. Cilj ovog konkursa je da učesnici ostvare svoju viziju.
Treću godinu zaredom, nagrada ovog takmičenja je iznos od 15.000€, koja će biti dodeljena sveobuhvatnom fotoreportu ili dokumentarnom delu koji je napravljen nakon januara 2018. Nova komisija se imenuje svake godine, sa stalnim prijedstavnikom Elisavet Saridou Behrakis. Za ovu godinu članovi odbora su Steve Crisp, Jerome Delai i Kelli Grant.
Dobitnika nagrade Yannis Behrakis za 2021. godinu objaviće Elisavet Saridou Behrakis i Fabio Bucciarelli, 30. maja u Kulturnom centru Fondacije Stavros Niarchos.

USLOVI:

Na konkursu mogu učestvovati svi profesionalni fotografi/fotoreporteri, bez obzira na nacionalnost i mjesto prebivališta i rada.

NAČIN PRIJAVE:

Od zainteresovanih učesnika se traži da dostave portfolio sa do 24 fotografije, tekst objašnjenja i kratak CV. Prijava se vrši onlajn, na njihovoj stranici.

ROK ZA PRIJAVU:

18. april 2021.
Za više informacija o prijavi posjetite zvaničnu veb stranicu
(mladiinfo.me)