Prijave su otvorene: Studiraj građevinarstvo na Internacionalnom Burch Univerzitetu (VIDEO)

Zbog velike svjetske, evropske i domaće potražnje za inženjerima građevinarstva, Internacionalni Burch univerzitet (IBU) pružio je priliku za stipendiranje dodatnog broja studenata.

Stipendija iznosi do 60% od ukupne školarine i važi za vrijeme trajanja četverogodišnjeg studija (na primjer, nakon ostvarene stipendije u iznosu od 60%, godišnji troškovi školarine će iznositi 2.800KM uz mogućnost otplate na 12 mjesečnih rata).
Kao student dodiplomskog studija izučavat ćete praktične pristupe u građevinarstvu. Po završetku internacionalno akreditovanog dodiplomskog studija, moći ćete započeti svoju karijeru kao diplomirani građevinski inženjer.
Program se sastoji od dvije godine izučavanja zajedničkih predmeta te dvije godine izučavanja specijalizovanih predmeta u zavisnosti od vaših interesa. Formulisan je po preporukama vodećih evropskih fakulteta građevine iz Njemačke, Austrije, Češke i drugih zemalja, ali i prema preporukama stručnjaka iz prakse iz EU i BiH.

Jedini program za građevinarstvo na engleskom jeziku u BiH i u regionu

Studij građevinarstva u ponudi Internacionalnog Burch univerziteta jedini je program građevinarstva koji se predaje na engleskom jeziku u Bosni i Hercegovini i u regionu, a program je zvanično usaglašen sa evropskim univerzitetima.

Stručnjaci iz prakse prenose znanje

Studenti znanje dobivaju ne samo od akademskog osoblja, već i od stručnjaka iz prakse. Svi stručni predmeti uključuju u nastavni plan i vodeće inženjere građevinarstva iz BiH i regiona.
“Pored klasične nastave, poseban fokus je na radu sa stručnjacima iz prakse u izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata. Također, studenti imaju dvije ljetne prakse tokom treće i četvrte godine, gdje se jedna od njih provodi u projektnom birou, a druga na gradilištu“, ističe prof. dr. Ahmed El Sayed (šef studijskog programa građevinarstva na Fakultetu za inženjering i prirodne nauke).
“U zadnjem semestru, Internacionalni Burch univerzitet nudi studentima mogućnost rada ‘jedan na jedan’ u firmama sa stručnjacima iz prakse. Studenti rade na izradi konkretnih projekata tokom cijelog semestra i na taj način otvara im se mogućnost za zaposlenje u ovim firmama”, dodaje prof. dr. El Sayed.

Savremeni softver

U realizaciji praktične nastave, kao i programskih zadataka, Internacionalni Burch univeritet nudi studentima korištenje najsavremenijih softvera iz prakse na bazi BIM-a (Building Information Modeling), te ostalih specijaliziranih softvera iz pojedinačnih oblasti (konstrukcije, hidrotehnike, saobraćajnice).
U savremeno opremljenim učionicama studenti obavljaju vježbe koristeći navedene softvere, a sve uz pratnju profesora, asistenata i stručnjaka iz prakse. Terenska nastava iz predmeta poput geodezije ili geotehnike odvija se u institutima sa kojima Internacionalni Burch univeritet ima sklopljenu saradnju.
Internacionalni Burch univeritet jedan je od rijetkih univerziteta koji nude direktnu komunikaciju sa studentima van predavanja i vježbi. O tome govori visoki stepen satisfakcije studenata Internacionalnog Burch univerziteta.

Aplicirajte odmah!

Iskoristite ovu jedinstvenu priliku i studirajte građevinarstvo na Internacionalnom Burch univeritetu. Za informacije o upisu kontaktirajte nas na broj: +387 33 944 479 ili +387 61 979 757, ili na mail: admission@ibu.edu.ba.