Prijavite se na ljetnji program IIASA

Otvorene su prijave za Ljetni program za mlade naučnike Međunarodnog instituta za primijenjenu sistemsku analizu (IIASA) 2021.
IIASA Young Scientist Summer Program 2021
 OBLAST:
Više oblasti
 OPIS:
Program je namijenjen doktorantima (idealno oko 2 godine prije doktorata) koji rade na temi kompatibilnoj s tekućim istraživanjima na IIASA i žele istražiti političke implikacije njihovog rada. Polaznici će raditi pod direktnim nadzorom iskusnog naučnika iz IIASA-e u jedinstvenom interdisciplinarnom i međunarodnom istraživačkom okruženju. Oni će izraditi rad (koji će poslužiti kao prvi korak ka objavljivanju članka u časopisu) i dobit će priliku za izgradnju kontakata za buduću suradnju unutar svjetske mreže instituta.
 USLOVI:
Mogu se prijaviti svi zainteresovani kandidati.
 NAČIN PRIJAVE:
Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti popunjavanjem aplikacione forme na: https://iiasa.secure-platform.com/a/organizations/main/home
 ROK ZA PRIJAVU:
14.01.2021. godine
Detaljnije: https://iiasa.ac.at/…/Young_Scientists_Summer_Program.html
(mladiinfo.me)