Prijavite se za međunarodnu postdiplomsku stipendiju za zasluge

Međunarodna postdiplomska stipendija za zasluge nudi se za master studije iz oblasti kurseva koji se nude na univerzitetu.


OBLAST:
Više oblasti
OPIS:
Ovu stipendiju pruža univerzitet u Šefildu. Vrijednost ove stipendije je djelimično finansiranje 25% od školarine. Stipendija je otvorena za sve međunarodne kandidate (koji nisu iz EU).
USLOVI:
-Stipendija je otvorena samo za međunarodne kandidate.
-Kandidati moraju da se upišu na redovni postdiplomski kurs na univerzitetu.
-Kandidati se moraju samofinansirati i moraju platiti inostrane školarine.
-Kandidati moraju da pokažu snažnu posvećenost i akademske rezultate.
-Studenti moraju da ispune sve zahtjeve za napredovanjem i kriterijume specifične za program.
-Stipendija će se dodjeljivati na osnovu akademskih zasluga.
-Stipendija se ne odnosi na postdiplomske kurseve sa visokim kliničkim naknadama.
NAČIN PRIJAVE:
Za prijavu posjetite link: https://finance.ssid.shef.ac.uk/users/sign_in
ROK ZA PRIJAVU:

  1. 05. 2021.

Detaljnije: https://www.wemakescholars.com/…/international-merit…
(mladiinfo.me)

 

Posljednji postovi