Prijavite se za učešće u online kursu – Finansijsko tržište

Univerzitet Yale u SAD-u poziva zainteresovane kandidate da se prijave za učešće u besplatnom online kursu Finansijsko tržište.
Courses - FORB-LEARNING.ORG
OBLAST:
Finansije
 OPIS
Kurs će polaznicima omogućiti pregled ideja, metoda i institucija koje omogućavaju ljudskom društvu da upravlja rizicima i podstiče preduzetništvo. Kurs je uvod u principe upravljanja rizikom, razumijevanje hartija od vrijednosti, osiguranje i bankarsku industriju. Krajnji cilj kursa je efikasno korišćenje industrija u cilju boljeg društva. Učešće u kursu je besplatno.
 USLOVI
Kandidati iz cijelog svijeta mogu da se prijave za učešće. Neophodan je visok nivo znanja engleskog jezika.
 NAČIN PRIJAVE
Registracija i prijava za kurs je omogućena putem sledećeg linka: https://www.coursera.org/learn/financial-markets-global…
 ROK ZA PRIJAVU:
U toku
Detaljnije na: http://abroadship.org/long-term-online-programme…/
(mladiinfo.me)