Prilike za mlade

Prijavite se za IIE-SRF stipendiju

Podstiču se da se prijave žene, pripadnici etničkih, rasnih, kulturnih i vjerskih manjinskih grupa i svih onih koji su nedovoljno zastupljeni u datim oblastima.

Upoznajte MOPovce: Najda Dautović (VIDEO)

MUNJA Inkubator društvenih inovacija i vodeća info platforma za mlade HOCU.ba organiziraju poseban program četveromjesečne prakse u oblasti informiranja i aktiviranja mladih kroz savremene metode i digitalne komunikacijske alate za grupu zainteresiranih i visoko motiviranih studenata pod nazivom ”MUNJA Obuka & Praksa”.

Projekat ,,Više od manjine’’ – Izložba

Projekat ,,Više od manjine’’ Vas poziva da posjetite izložbu ličnih priča različitih marginalizovanih grupa i da sa prijateljima pokušate pobjeći iz specijalno dizajniranog ,,escape room-a’’.