PRONI Centar za omladinski razvoj počinje sa realizacijom projekta „Kreiraj sve(mir)“

PRONI Centar za omladinski razvoj počinje sa realizacijom projekta „Kreiraj sve(mir)“ koji je namijenjen mladima u Mostaru.

Forma za prijavu se nalazi na linku.
Ovim projektom želimo doprinjeti razvoju aktivizma, među mladima od 15 do 30 godina, i uključivanjem mladih u društvene tokove grada kreirajući promjene koje će doprinjeti unapređenju položaja mladih. Prva aktivnost u okviru ovog projekta je program „Glas mladih“ namijenjen mladima od 17 do 25 godina iz Mostara, saopćili su organizatori.
Cilj programa je podstaknuti što veći broj mladih ljudi da iskoriste svoje pravo na lokalnim izborima u decembru u Mostaru.
Kroz ovaj program učesnici će se edukovati o načinu glasanja, ustavnom poretku i izbornom zakonu koji jasno definiše njihova prava. Tokom ovih radionica održat će se simulacija jednog izbornog dana koji će prikazati način glasanja učesnicima koji prvi put ove godine izlaze na lokalne izbore. Pored edukacije i simulacije, planirane su posjete organizacijama koje rade s mladima i razmjena iskustva, kao i kreiranje omladinskih inicijativa u obliku preporuka koje ćemo uputiti nadležnim.
Jačamo svijest i kapacitete mladih kroz projektni i programski sadržaj.
Za više informacija možete im pisati putem društvenih mreža ili na e-mail
info@proni.ba
Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).