RARS organizuje obuke za pripremu i provođenje razvojnih projekata

Razvojna agencija Republike Srpske u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2022. godinu organizuje obuke na temu “Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata” koje se provode za područje više opština/gradova Republike Srpske, a namijenjene su zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave ili lokalnim razvojnim agencijama koji su angažovani na poslovima pripreme i provođenja projekata, kao i institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem.

Navedena obuka pruža mogućnost da se, kroz rad u grupama, pripreme projektni prijedlozi prema pristupu logičke matrice koja predstavlja najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske organizacije, ali i domaće institucije.

Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave, lokalne razvojne agencije i druge institucije, dobijaju osposobljen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u Bosni i Hercegovini.

Organizaciju obuka zajednički provode Agencija i jedinica lokalne samouprave ili lokalna razvojna agencija, pri čemu Agencija snosi troškove pripreme obuka, angažovanja predavača i izrade materijala, a jedinica lokalne samouprave ili lokalna razvojna agencija obezbjeđuje prostor za provođenje obuke i osvježenje za učesnike.

Razvojna agencija Republike Srpske poziva sve jedinice lokalne samouprave i lokalne razvojne agencije koje su zainteresovane za zajedničku organizaciju obuke ili obuku zaposlenih, da odgovore na poziv za iskazivanje interesa najkasnije do 15. aprila 2022. godine na imejl: info@rars-msp.org.

Na osnovu pristiglih odgovora i iskazanog interesovanja, Agencija će pripremiti plan provođenja programa obuka za tekuću godinu i o tome obavijestiti zainteresovane jedinice lokalne samouprave i lokalne razvojne agencije, saopšteno je iz RARS-a.

ba.ekapija.com

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.