Sarajevski umjetnik predstavio novi mural – simbol ponovnog rođenja

Danas, 5. juna, širom svijeta se obilježava Svjetski dan zaštite okoliša, pa su tako i bh. vlasti današnji dan posvetile podsticanju ekološke osviještenosti. Kako je to navedeno na današnjem predstavljanju murala “Zeleni čovjek”, 5. juni je potrebno posvetiti promovisanju važnosti ovakvih tema.

 
Foto: T. S./Klix.baFoto: T. S./Klix.ba

 

 
Svjetske vlade i organizacije već 46 godina pokreću akcije čiji je cilj promovisati važnost zaštite okoliša. Ovaj datum ujedno je i najvažniji dan UN-ovog podsticanja ekološke osviještenosti i djelovanja na području zaštite okoliša u svijetu.

Foto: T. S./Klix.baFoto: T. S./Klix.ba

 

 
“‘Zeleni čovjek’ je legendarno biće koje se prvenstveno tumači kao simbol ponovnog rođenja, a predstavlja ciklus novog rasta koji se javlja svakog proljeća. Zeleni čovjek najčešće je prikazan u skulpturi ili drugom prikazu lica koje je sačinjeno od lišća ili u potpunosti okruženo lišćem”, objasnio je Druškić.

 
Foto: T. S./Klix.baFoto: T. S./Klix.ba

 

 
Ovaj projekt je realiziran u saradnji s Via Mediom, UNDP-jem i Mašinskim fakultetom iz Sarajeva te pod pokroviteljstvom Švedske ambasade.

(klix.ba)