Škola za strane jezike – Poliglot ti nudi priliku za posao

KONKURS za prijem u radni odnos

– profesor italijanskog jezika ……………………
– profesor njemačkog jezika ……………………
– profesor engleskog jezika ……………………
– profesor turskog jezika ………………………

Kontakt osoba:Mirnesa Džinović ;
Tel:063/891-290;

Email:mirnesadz@poliglot.ba