Webinar: Home office

Uspješan rad u homeoffice okruženju, Izazovi u upravljanju remote timovima, Performanse tokom rada u homeoffice, Kako održati produktivnost i efikasnost, Alati za mrežne konferencije, Savršeno upravljanje poslova iz homeoffice-a. PREDAVAČ: Goran Stefanović Goran...