Prijavite se za Pay It Forward online konferenciju

Ovo je dvodnevna onlajn konferencija o diseminaciji, PiFbase International projekta, na kojoj ćete naučiti o inovativnoj metodi uključivanja nedovoljno zastupljenih grupa mladih u aktivnosti socijalnog preduzetništva. OBLAST: Omladinski rad OPIS Ovaj događaj dio je...