Žene i pristup obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Pristup obrazovanju iz rodne perspektive istraživala je za hCa Jana Lončar, studentica Pravnog fakulteta u Banjaluci. Rad daje doprinos projektu „Ženska ljudska prava i EU integracije“ koji ima za cilj integrisati ženska prava i ravnopravnost polova u procese...