Prijavite se na obuku Innokampa

OBLAST: Više oblasti OPIS Cilj ovog kursa je da se doprinese razvoju digitalnog omladinskog rada u Evropi podsticanjem i pomaganjem omladinskim organizacijama da inoviraju svoje usluge omladinskog rada i dodaju im digitalnu dimenziju. InnoCamp se temelji na Innobox...