Super ekipa iz Banjaluke pokreće nove priče

Udruženje građana „Perpetuum mobile” – je organizacija civilnog društva koja kroz edukativne, zagovaračke i istraživačke programe razvija zdrave životne vrijednosti mladih, podstiče građansku i političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg i pravednijeg...