Neprocjenjive priče: Adis Keserović

Prva priča o volonterima i volonterkama u Bosni i Hercegovini vodi nas u glavni grad Sarajevo, kod Adisa Keserovića. Adis je rođen u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu i gdje i danas radi. Tokom 2020. godine Adis je diplomirao na Odsjeku za pedagogiju...