INTERNSHIP USA: Online meet up

Cilj Experience programa za mlade je prije svega orjentisan na njihov lični razvoj i usavršavanje. Mladi imaju priliku da 12-18 mjeseci provedu u Americi radeći u struci neposredno po završetku školovanja kako bi se pripremili za svjetsko tržište rada. Zvuči...