Studijska sesija u Strazburu, Francuska

Studijska sesija u Strazburu, Francuska

Tokom petodnevne studijske sesije u Evropskom omladinskom centru Vijeća Evrope u Strazburu, bit ćete jedan od 30 mladih ljudi različitog kulturnog porijekla iz cijele Evrope koji će istraživati potencijale Dana akcije solidarnosti kao temelja za održivi mir . Učenjem...