Udruženje “IT LAB Sarajevo”: Poziv na volontiranje

Prateći svjetsku krizu izazvanu pandemijom COVID 19,  udruženje „IT LAB Sarajevo“ pokreće inicijativu okupljanja volontera medicinskih radnika  u cilju globalne podrške u suzbijanju pandemije, sa akcentom na eventualnu potrebu za medicinskim radnicima-volonterima u...